• ۵ ۹ ۴ ۵ ۸ ۲ ۲ ۳ ۶ ۲ ۰
صفحه اصلی > درباره ما

موسسه ارتوپدی فنی پاسارگاد در فروردین ماه ۱۳۹۱ تحت شماره ثبت ۲۰۸۸۶۵۸ زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی استان البرز تاسیس شده است

پروتزیست ربابه وطن پرست
مسئول فنی این موسسه خانم ربابه وطن پرست فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی ایران در مقطع کارشناسی ارشد می باشد و از سال ۱۳۷۸ سابقه فعالیت کلینیکی دارند