صفحه اصلی > مقالات

ارتز های ستون فقرات

ارتز های توراکولومبوساکرال

این ارتز ها به عنوان TLSO شناخته شده اند و از مواد سخت ساخته میشوند. ناحیه پشتی(Thoracic) ،کمری(Lumbar)  ، و خاجی(Sacral) را در بر میگیرد. این ارتز جهت ثبات بخشی ستون فقرات پس از جراحات ناشی از ضربه و یا پس از جراحی  استفاده میشود. TLSO هایی که به صورت سفارشی ساخته میشوند و از جنس مواد سخت می باشند حد اکثر ثبات را در ناحیه پشتی و کمری ایجاد می کنند. دامنه مؤثر ثبات بخشی با این ارتز T5-L4 است. اضافه کردن یک ساختار به سمت سر با یک قطعه گردنی و یا اضافه کردن یک ساختار به سمت ران با مفصل رانی یا کرست رانی میتواند دامنه مؤثر  ثبات بخشی با TLSO را در کل ستون فقرات افزایش دهد. این ارتز با موادی از جنس پلی اتیلن بر روی قالبی که از بدن فرد گرفته شده است ساخته میشود و سطوح داخلی آن با فوم نرم پوشانده میشود تا راحتی فرد تامین شود.

این ارتز در درمان های غیر جراحی زیر استفاده میشود:

-شکستگی Burst-type

-شکستگی های فشاری  Multi-level compression  

-شکستگی Chance

-شکستگی های پیچیده در چند صفحه complex multi-planar  

موارد دیگری که این ارتز تجویز میشود شامل مواردی است که به دلایل زیر حرکت را برای کاهش درد محدود میکنیم:

-اوستئومیلیت Osteomyelitis

-آسیب دیسک Discitis

Multi-level lesion for metastatic disease-

-اسکولیوز Scoliosis

-گوژ پشتی Scheuermann's Kyphosis

ارتز TLSO ممکن است بعد از جراحی به منظور بی حرکت کردن منطقه برای افزایش سرعت جوش خوردن استخوان استفاده شود. زمان استفاده از ارتز معمولا 3 ماه است اما به نظر جراح ممکن است مدت زمان استفاده تغییر کند.

ارتز جوت Jewett

این ارتز جهت بی حرکت کردن و ثبات بخشی ستون فقرات از ناحیه بالای پشتی(توراسیک) تا پائین ناحیه کمری به کار میرود. این ارتز داینامیک میباشد و مهره ها را در وضعیت هایپر اکستنشن قرار میدهد تا وزن را از روی نمای قدامی بدنه مهره ها بر دارد.

در این ارتز از سیستم سه نقطه فشار استفاده میشود. شکل ارتز لوزی شکل است که دو پد در ناحیه جناغ و پائین شکم واقع میشود و یک پد در پشت توسط یک بند بسته میشود تا سه نقطه فشار تکمیل شود.

در شکستگی های فشاری گوه ای شکل بدنه مهره ها ارتز مناسبی میباشد. شکستکی های فشاری چند سطحی نیز با این ارتز درمان میشوند ولی شکستگی های پیچیده نوع burst عمدتا با TLSO درمان میشوند.