موسسه ارتوپدی فنی پاسارگاد مرکز تخصصی پروتز (دست و پای مصنوعی ) در کرج


وجود بیماری های مختلف و وقوع حوادث همواره افرادی را دچار معلولیت و بدشکلی در اندام های مختلف بدن می کند. برخی از این مشکلات قابل درمان و اصلاح بوده و برخی دیگر همیشگی خواهد بود. در صورتیکه فردی به دلایل مختلف دچار قطع عضو شود پزشک متخصص برای وی پروتز را به عنوان جایگزین عضو از دست رفته تجویز می کند و ساخت پروتز توسط پروتزیست( سازنده عضو مصنوعی) انجام می شود. افراد دچار قطع عضو پس از دریافت پروتز توانایی راه رفتن(قطع عضوهای اندام تحتانی) و گرفتن اشیاء(قطع عضوهای اندام فوقانی) را بدست می آورند و تا حد امکان کارهای شخصی خود را انجام می دهند و استقلال فردی خود را باز می یابند
ادامه مطلب